obenius.blogg.se

Varför vinner inte de hjälpsamma?

Publicerad 2013-01-16 17:35:47 i Allmänt,

·         Cecilia Carlsson undrade på facebook

Ni som själva känner er mer hjälpsamma än giriga - hur förklarar ni varför världen är så orättvis?

 

 

Angående hjälpsam, jag hjälper handikappade till att försöka få rätt till personlig assistans. Det är en djungel av lagar och regler, man behöver intyg från sjukgymnast, sjuksköterskor, läkare helst flera läkare för kassan litar ej på en läkare längre.. det tar månader ibland år att få alla intyg och ansökningar ifyllda och även fast handläggarna kan vara trevliga och villiga att hjälpa sätter reglerna ofta stopp, ibland stoppar handläggarnas chefer allt och man blir såå trött på allt, på systemet på människor som bara ser regler och inte människan... Man slåss likt Don Quijote emot väderkvarnar.

De snälla och hjälpsamma måste vara högskoleutbildade för att någon ska lyssna på dem, jurister för att förstå lagarna, otroligt envis för att orka och modig om du ska slåss emot multinationella bolag och banker, folk dör om de får för många lyssnare...

Sedan är systemet uppbyggt för att gynna de rika och de starka.

 

That´s why…

Vi föds in i ett sjukt system!

Publicerad 2013-01-12 19:34:04 i skolan,

-Niclas Hagman säger på sin blogg... Vi föds in i ett system som pågått i generation efter generation, och vi har egentligen ingen anledning att ifrågasätta systemet, för vi tror att det ska vara så här; systemet har blivit vår verklighet.//
 
-Andreas. Jag håller med, vi ifrågasätter inte grunderna till hur utbildningssystemet fungerar... eller vårat sinnesjuka ekonomiska system, precis som du nämner föds vi in i det. Lär oss absolut inte att det är någonting fel. Dessutom de flesta härmar mamma och pappa och om inte de är kritiska till skolan, politiken, sjukvården mm mm så anpassar de flesta sig till det rådande systemet...

Personligen tycker jag skolan fördummar och likriktar och gör folk till lydiga arbetare som genom hela barndomen och skolan inpräntas att inte ifrågasätta lärare, läkare, akademiker mm. Det är rent av skadligt att protestera för mycket... Då hamnar av systemet utanför, man blir liksom straffad om man tänker för mycket själv...
 
Niclas blogg här, han skrivit mycket om detta. http://niclashagman.wordpress.com/2013/01/11/manniskan-ar-inte-sjuk-systemet-ar/

Vaccin ökar risken för autoimmuna sjukdomar

Publicerad 2013-01-10 14:59:27 i Allmänt,

Dr Nancy Banks talar ut om de allvarliga problemen med vaccination

Jag har tittat mycket noga på vacciner på grund av min bakgrund som obstetriker och gynekolog. En sak som kvinnor funderar över är om de skall ge sina barn vaccin och hur säkra vaccinerna är.

En del av mitt jobb var att titta på vaccinernas effektivitet och säkerhet. Tyvärr fann jag att det som CDC (Centers for Disease Control and Prevention) och FDA (Food and Drug Administration) uppgav och det som var sanningen om vaccin inte överensstämde.

När jag började studera medicin var andelen barn med autism i USA ett barn på 10.000. Nu är andelen ett barn på 100. Det kan omöjligt vara någon genetisk orsak. Det måste vara något i vår miljö. Frågan är vad som har hänt under de senaste 25-30 åren som orsakat denna epidemi av autism? Det enda som har förändrats är antalet vacciner som rekommenderas och ges till barn.

”Antal autistiska barn har ökat med 10 000 %”

Om man ser på innehållet i vaccinerna ser man att de innehåller kvicksilver och aluminium och att de är förorenade av andra virus. De har ibland odlats på mänsklig vävnad. Så detta är vacciner som innehåller element som är neurotoxiska och de innehåller naturligtvis även andra element som kan orsaka autoimmuna reaktioner.

”Vacciner kan orsaka autoimmuna sjukdomar”

Det är detta vi ser hos barn. Vi ser autoimmuna reaktioner, vi ser autoimmuna reaktioner mot hjärnvävnaden. Även om dessa barn inte utvecklar autism så utvecklar de andra syndrom som ADD och ADHD och naturligtvis sekundära problem som de allergier vi ser hos våra barn. En del av den allergiska reaktionen har att göra med det faktum att deras immunsystem inte är fullt utvecklat vid födseln. Det tar omkring tre år att utveckla ett moget immunsystem. Om man börjar ge barn vacciner så påverkar man den del av immunsystemet som kallas den humorala delen och som producerar antikroppar. Men man undertrycker det cellulära immunsystemet, så att det aldrig utvecklas.

Se hela artikeln här

Inte blev det 5000 nya jobb efter momssänkning restaurang

Publicerad 2013-01-10 14:25:00 i Allmänt,

Typiskt dagens journalister och reportrar kollar ju inte upp saker ordentligt, utan ger verkligen citatet "Granska aldrig en bra artikel"  för då kanske den inte håller. Detta är mera en regel att göra så bara skriva och kopiera vad andra tidningar skriver utan källkritisk granskning. Påstår jag..
 

5 000 nya jobb var en tidningsanka

 

I går rapporterade Sveriges Radios Ekot att den sänkta restaurangmomsen har skapat 5 000 nya jobb. En glad nyhet för regeringen, om det inte varit för att uppgiften var hämtad ur luften.

Siffran 5 000 grundade sig i ett pressmeddelande från branschorganisationen Visita. Visita hade låtit SCB använda en ny metod som visade att 2012 års tre första kvartal skapat nära 6000 nya jobb i restaurangbranschen. Statistik som uppgavs vara säkrare än SCB:s normala statistik som tvärtom visade att hotell- och restaurangjobben hade minskat med 6,4 procent under samma period.

Visita gör ett stort nummer av att momssänkningen i sig skapat nya jobb. Man går dock inte så långt som Ekot. Att hävda att 5 000 nya jobb beror på moms-sänkningen utan några belägg, som Ekot gör, är helt enkelt taget ur luften.

Visita bedömer till exempel vid en direkt fråga att ökningen av antalet anställda i restaurangbranschen var ungefär lika stor mellan 2010 och 2011, det vill säga innan momssänkningen, som mellan 2011 och 2012.

Samtidigt som momssänkningen har många andra faktorer verkat: ett ökat antal utskänkningstillstånd, befolkningstillväxt, mer pengar till privat konsumtion och allt fler arbeten i restaurangbranschen som subventioneras direkt av Arbetsförmedlingen.

Att journalister rapporterar nyheten beror förmodligen på slarv. Möjligen på okunskap. Viljan att leverera en greppbar siffra är så stark att man struntar i att den tas ur luften. Fixeringen vid faktiska siffror gör också att medierna missar den större bilden. När 5,4 miljarder kronor går till restaurangsubventioner betyder det att något annat område blir utan. Men alternativet har sällan några konkreta siffror att fästas upp på.

Hur ofta läser vi om det egentliga skifte som nu sker på svensk arbetsmarknad, där allt mer resurser läggs på att subventionera fram låglönebranscher som restaurang, städ och renovering. Det främsta syftet med subventioner som momssänkningar, rut, rot och läxhjälp är inte att skapa flest jobb för pengarna. För samma summa som hittills har lagts på restaurangbranschen, 5,4 miljarder, hade ungefär 10 000 sjuksköterskor kunnat anställas. Det hade gett fler jobb och mer samhällsnytta för pengarna.

Det verkliga syftet med momssänkningar och avdrag är att sänka skatten. Regeringen vill uppmuntra privat konsumtion och minska offentligt finansierad konsumtion. Offentligt finansierad konsumtion når som bekant hela befolkningen, ofta efter behov. Privat konsumtion däremot styrs inte av behov, utan av efterfrågan. Det är den rikare delen av befolkningen som vill ha hjälp att renovera, hjälp att städa, hjälp att hämta och läsa läxor med barnen. Nästan en fjärdedel av restaurangbesöken görs av den rikaste tiondelen av befolkningen. Samma grupp står för drygt 60 procent av rutavdragen.

Det är få jobb som skapas, men en stor omfördelning av resurser som pågår. Det är de siffrorna och sambanden som nyhetsrapporteringen borde handla om.

http://www.dagensarena.se/opinion/5-000-nya-jobb-var-en-tidningsanka/

Byt ut BNP till något bättre

Publicerad 2013-01-09 20:04:00 i BNP,

Visste du BNP stiger ju flera brott vi har... och ju flera som sitter i fängelse.
BNP stiger ju fler sjukdomar och skador vi har, ju flera mediciner som säljs.
BNP stiger ju mera vi flyger och åker bil, ju mera avgaser vi spyr ut..
BNP stiger ju mera saker vi köper, helst kasta och släng oftare och fortare, köp mera och mera det är bra för BNP..
 
BNP är ett mått hur mycket vi köper och säljer i Sverige, BNP skiter i om det är bra eller dåligt för människan. BNP gillar när du köper onödiga saker, onyttiga saker, speciellt om du blir beroende av det och köper, handlar, spelar jobbar ännu mera... BNP sucks, det är ute, borde bytas ut. Redan på 60-talet föreslog några att, byt ut bnp emot mått som mäter människors psykiska och fysiska hälsa, välbefinnande, må bra, bo bra, lev gott, känslan av lycka mm.
 
Nu har framtidskommisionen kommit med förslag: "Tre perspektiv på välfärd och livskvalitet inom samhällsvetenskapen Grovt sett kan etablerade välfärdsmått inom samhällsvetenskapen delas in i tre olika typer av indikatorer – ekonomiska indikatorer, sociala indikatorer och subjektiva indikatorer.
Låt oss kort gå igenom var och en av dessa typer av välfärdsmått." läs hela rapporten här
 
 

Pensionssystemet

Publicerad 2013-01-08 13:20:36 i Pensionssystemet,

Pensionssystemet! Om jag jobbar och sliter och sparar 1 miljon till min pension, så får jag bara ut 700.000kr av pensionssystemet för att avgifterna till privata pensionsfonder tar 30% av MINA surt förvärvade pengar. Om jag satte in 1 miljon på banken skulle jag i alla få tillbaka 1 miljon plus lite ränta, räknar man med inflation så får jag väl tillbaka ungefär lika mycket som jag sparade. Om jag lägger alla pension pengar under madrassen riskerar jag inte att banken lurar mig eller att banken mot förmodan skulle gå i konkurs (nä det händer ju aldrig, Island, Lehman o Brothers m.fl.) Om jag går ihop med grannarna och köper en vindsnurra och solceller så får jag inte bara gratis el, jag hjälper till att trygga framtiden för mig själv och barnen. Seriöst jag vill inte ge mina arbetade pensions pengar till giriga fonder, eller till bankerna Ge mig ett nytt system please

Bankerna förstör ekonomin

Publicerad 2013-01-08 12:24:00 i Bankerna förstör ekonomin,

Hej!!     Angående det ekonomiska systemet!   Personligen tycker jag att det diskuteras för mycket detaljer angående det ekonomiska systemet i Sverige. Det handlar oftast om skatterna och tillväxt frågor mm. Diskussionerna blir otroligt ytliga när själva det ekonomiska systemet är ruttet. T ex. När jag går till banken och skriver på en låneansökan för att köpa en bostad så efter att banken tagit kreditupplysning på mig så beviljar dem mig lånet. Helt plötsligt har jag en skuld till banken på 2 miljoner som banken bokför som en tillgång. Banken skapar pengarna ur tanken att jag och mitt boende är värt 2 miljoner. Banken behöver absolut inte ha några pengar eller guld eller någonting för att låna ut dessa pengarna, de äger bara min skuld och skapar pengarna ur detta. Nu du banken har 2 miljoner att leka med så får dem enligt svensk politik använda dem till att T ex låna pengar från en annan bank eller köpa lite aktier i ett nytt Lehman & Brothers upp till 40 gånger värdet... Så min bank vill givetvis tjäna pengar och eftersom det nya Lehman... är så otroligt bra, de har AAA i kreditvärdighet säger deras kompisar. Banken investerar, detta är viktigt just ordet banken INVESTERAR  låt säga 80 miljoner kronor i aktier i nya Lehman. Så i balans och resultatrapport har nu banken tillgångar för 80 miljoner. Wooaaw va mycket pengar, nu kan banken investera, köpa ännu mera.
  Men vad jag vill komma till är att det är enbart mitt boende som är värt någon att ta på, eller egentligen min förmåga att betala ränta + lån som helst plötsligt har blivit 80 miljoner på papperet.   Om jag mot förmodan blir arbetslös eller något, eller värdet på nya Lehman sjunker eller min bostad sjunker i värde, då är det kört.   Vi ser finanskriser överallt numera där den totala skulden överstiger förmågan att betala, men varför hörs ingen riktig seriös politiskt debatt om systemet med pengar. Sverige har en mycket värre total skuld än Grekland och vad gör vi åt det?   Politiker behöver tackla problemen på ett nytt sätt, det duger ej att diskutera små detaljerna längre. Exakt hur mycket ränta är okay, eller var går gränsen för ocker när idag finansbolag tar skyhöga räntor på flera hundra ja till och med flera tusen procent i ränta?? Ska vi reglera bankerna igen? Ska vi återinföra guldmyntfoten, så att bankerna måste ha kapital irl? Ska vi verka för att stat o kommuner startar egna icke vinstdrivande banker, som konkurrerar med de privata bankerna? Ska vi höja förmögenhetsskatt igen som Frankrike?   Eller hur många ska lida och komma under fattigdoms strecket, hur många ska hamna i utanförskap, gå i personlig konkurs... För detta är vad som redan händer snabbare och snabbare likt glaciärerna smälter.   Det rådande ekonomiska systemet gör bara rika människor rikare och ökar klyftorna. Boston ekonomerna med Alan Greenspan i spetsen har skapat ett sjukt system som redan drivit 46 delstater i USA konkursmässiga, miljoner hemlösa, tältläger i alla större städer. Är det verkligen vad våra folkvalda politiker vill... fortsätta denna cirkus med ränta på ränta och lita på bankernas välvilja... Vad gör vi när inte pengarna räcker till?   Mvh VD Andreas Obenius och Kassör Mp Gävleborg regionstyrelse

Hur vill vi döda våra medmänniskor?

Publicerad 2013-01-06 14:54:00 i Assistans,

Jag läste en artikel i Dagens Nyheter om, ”Hur vi dödar en människa är ett politiskt val”.

Jag har jobbat i äldrevården och på sjukhus.

I dag är handläggare på kommun, Försäkringskassan och landstinget som när fabrikerna byggde löpande band och chefer gick med tidtagarur och effektiviserade bort döda minuter...

Snabbare och snabbare snurrar hjulen tills bara robotar hinner med.

På liknande sätt jobbar handläggare som beslutar om hur lång tid det ska ta att äta och skita, det ska vägas och mätas efter mallar som garanterar lika dålig omvårdnad överallt.

Jag vet de handläggare som stått utanför toalettdörren till handikappade och tagit tid när ”människan bajsat”. Hur sjukt är inte det...

Här i Gävle hör man av bekanta och vänner hur mycket mediciner ”droger” patienter, äldre och handikappade får. Från min tid som undersköterska på akutmottagningen minns jag hur ofta man svarade i telefon och sa ”Ta med dig dina mediciner också”.

De kom flera gånger med en–två kassar fulla med piller, många var faktiskt medicinförgiftade.

Hur vill vi döda våra medmänniskor...

Det har blivit mycket sämre sedan 80-talet, och mycket sämre med välfärden och omsorgen på senare år.

Miljöpartist i Gävle

Andreas Obenius

kostnadsutveckling

Publicerad 2013-01-06 14:48:00 i Assistans,

Jag ser ju hur otroligt kopplat ekonomi är till gravt handikappade, den enes bröd är den andres död, tyvärr! Idag är vi ca 1000 st som blivit utan assistans från försäkringskassan och då vill inte kommunerna heller ta det ekonomiska ansvaret så många blir utan hjälp numera, har man tur får lite hemtjänst men ofta blir det anhöriga och det känns som beslutsfattarna vill kasta in oss handikappade på instutioner istället...

Varför ska vi läsa dagstidningar/arbetarbladet

Publicerad 2013-01-06 14:29:00 i Media,

Varför ska vi läsa Arbetarbladet?
 

Relaterat

Jag kan tänka mig motsatsen! Att människor faktiskt tar saken i egna händer och skriver till stora grupper av vänner och bekanta på internet. Att några som  engagerar sig skriver  ordentliga bloggar och granskar saker själva. Att tjänstemän faktiskt också själva informerar allmänheten om vad som försiggår på deras avdelningar. Då dagstidningarna bara tappar läsare hela tiden, måste ni som jobbar där fråga er varför...

Jag själv för min del tycker att det är väldigt sällan som journalister verkligen gräver i saker, dessutom skrivs det mest bara negativa saker. Det blir tråkigt att läsa i längden. Så fort en förvaltning gör en tabbe skriver ni, men samma förvaltning kan göra en massa bra saker också, vilket ni aldrig nämner.  Rubrikerna i dagspressen är väldigt lika, ofta exakt likadana, i en massa dagstidningar. Förklara för mig varför jag ska betala för er tidning när det sällan skrivs någonting värt att läsa...

Jag slutade köpa dagstidningar för 20 år sedan. Läser på internet i stället.

Seriöst, ni måste ifrågasätta er egen existens ordentligt, för med stor sannolikhet kommer ni att blekna bort annars.

1. Mitt förslag är att börja skriva i majoritet positiva  saker om vad som sker  i Gävle, hjälp att göra folk stolta över var de bor med mera.

2. Ha alltid några riktigt grävande journalister, sluta kopiera alla andra tidningars nyheter.

3. Sluta skriv den gjorde fel och den gjorde fel, typ polisen, läkaren, politikern med flera. Seriöst, jag tycker det är dålig journalistik och totalt ointressant.

Vänd upp och ner på  hela redaktionen och bjud in människor unga gamla, studenter med mera till  redaktionen och skriv saker tillsammans. Sluta skriv om folk, skriv tillsammans med folk. Ta bort ointressanta kolumner som vintips, mattips med mera. Börsen kan ni också klippa bort. Ingen seriös aktieköpare läser gammal info. Man läser i realtid.

Jag har jobbat på akuten tidigare och jag har faktiskt aldrig läst en artikel i tidningen som varit helt korrekt. Gör saker ordentligt, undersök! Majoriteten av ungdomar misstror myndigheter och media, det kanske finns anledning...

Ägarna är mycket suspekta också. Varför ska jag lita på en redaktion som ägs av rika kapitalister. Köp tillbaka aktierna och sälj  aktierna till medarbetare och läsarna, då kanske man börjar tro på ert arbete.

Andreas Obenius

vd och miljöpartist

SVAR DIREKT

Nätverk ersätter inte journalistik

Hej Andreas. Först ett förtydligande:

Det är inte så att dagstidningar i gemen tappar läsare. Arbetarbladet har i dag fler läsare än någonsin. Förutom dryga 60 000 dagliga pappersläsare  har vi i dag över 70 000 unika veckobesökare på webben. Mer än 1 000 personer använder varje dag vår nyhetsapp på mobilen, vi har långt över 2 000 följare på Facebook. Jag kan omöjligen se det som en misstro mot vår journalistik.

Vårt problem är att färre vill betala för den hemburna, abonnerade papperstidningen. Och det är inte ett så litet bekymmer då den abonnerade printupp- lagan i dag står för mer än  90 procent av våra inkomster. Journalistik kostar, journalisterna måste få  sin lön, vi måste hitta alternativa intäkter.

Du själv slutade köpa dagstidningar för 20 år sedan och är därmed en i en växande grupp som anser att någon annan ska betala. Om man nu spetsar till det en aning. För inte tror du väl att journalistik – på nätet eller  i pappersform – är gratis?

Vi följer medieutvecklingen på internet och kan konstatera att olika nätverk är en del av människors vardag. Men det är ett komplement, inte en ersättning för traditionell journalistik. Vår professionella granskning och analys av vad som händer i vår omvärld är en av grundvalarna för vårt  demokratiska samhälle.

Så till dina förslag:

1. Ja, jag tror att en viktig uppgift för lokaltidningen är att ingjuta mod och stolthet och berätta om allt positivt som sker. Det är bakgrunden till att vi till exempel lyfter fram kandidaterna  till Årets Gävlebo, medborgare som gjort  vårt område lite bättre att leva i. Och det är därför vi lyfter fram den lokala musiken  i Local Heroes. Men vi kan bli mycket bättre, det håller jag med om. Och vi behöver hjälp med tips och egna berättelser från våra läsare.

2 och 3: Den grävande, granskande journalistiken är också ett grundläggande uppdrag. Förra veckan granskade vi pendlingen som  fenomen, en artikelserie som fick stort genomslag. Och i Sandviken gräver Mats Jonsson djupt i energibolagets representationsvanor. Inte i ett allmänt felfinnande men för att berätta att den linje våra folkvalda beslutat om inte efterföljs i olika förvaltningar och bolag. Han sattes på spåren just av en ”privatspanare”, en invånare som lagt ner ett omfattande grundarbete för att belysa bolagets verksamhet.  Ett skolexempel på ett bra samarbete mellan journalister och medborgare, tycker jag. Men granskning kräver resurser, tid och arbetskraft.  Det har vi inte alltid.

Ägandet slutligen: Kapitalisterna finner du på internet, inte minst. Våra ägare är inte rika kapitalister, vi ägs av mediestiftelser utan krav på vinstutdelning. Men verksamheten måste ändå gå med överskott för att möjliggöra satsningar på vägen in i ett nytt medielandskap. Det är vår stora utmaning.

Sven Johansson

chefredaktör Arbetarbladet

Bra svarat Sven! Min kritik är menad så att ni får tänka till lite. Fortsätter jag mina funderingar så frågade jag 4st människor mellan 25år - 37 om de läser någon dagstidning, ingen läste papperstidning, men alla 4 läste nyheter gratis på internet. Gör lite undersökningar själv och jag gissar väldigt många yngre ej köper dagstidningar överhuvutaget. Så hur ska ni möta framtiden undrar jag... Några skäl till att inte läsa papperstidningar 1. Det är dyrt 2. Miljöförstöring, det blir många nerhuggna träd, pappersmassa industrin med kemikalier, mycket onödiga transporter allt från timmerbilar skogsmaskiner, distrubition till folk brevlådor. 3. Åtkomlighet internet finns överallt. Självkritik är alltid bra, fortsätter gärna denna diskussion. Mvh Andreas Obenius Länk till tidningen http://arbetarbladet.se/torget/1.5335816-varfor-ska-vi-lasa-arbetarbladet-

Assistansersättningen

Publicerad 2013-01-05 22:06:00 i Assistans,

Jag blir så jävla förbannad när jag läser att regeringen tycker att assistansersättningen är för dyr. Fattar de ingenting 16.000 människor kan få ett så värdigt liv som det är möjligt med hjälp av personliga assistenter...
2000 handikappade jobbar idag med hjälp av personliga assistenter och jag är en av dessa som regeringen tycker är dyra, för vi snor och stjäl och luras allihopa enligt vad som utrycks i dagspressen gång på gång och Alliansen med Moderaterna i spetsen vill bara skära ner och skära ner för vi kostar ju så mycket. Jävla hyckleri det där av regeringen. 25 miljarder kostar vi samhället, skitsnack säger jag av dessa penger går ca 70% tillbaka i form av skatter det är 17,5 miljarder tillbaka...
 
Hur många för nu ett bättre liv, kan jobba och bidra till samhället, eller vara delaktig på massa andra sätt. Vi handikappade skapar 60-70 tusen jobb och på så vis minskar arbetslösheten, många som faktiskt kanske har svårt att komma ut på arbetsmarknaden kan jobba som personliga assistenter och få in en fot och gå vidare, jag har personligen träffat massor av människor som haft det svårt att komma in på arbetsmarknaden.
 
Men va f-n man kan ju lätt få för sig att regeringen vill ha in alla handikappade på instutioner igen och gärna droga ner oss också så att vi håller tyst... så känns det i alla fall när man läser barn och äldre ministern Maria Larssons uttalande i nyheterna/ekot.
 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5396208

Ny dator

Publicerad 2013-01-05 20:07:21 i Allmänt,

Idag har jag äntligen köpt en ny dator, för min gamla var 10 år gammal och fungerade knappt längre efter flertal omformateringar och inlämningar på reparation + några hårdiskar senare. Jag gillar inte att slösa på naturens resurser därav mitt envisa lagande av gamla prylar. T ex. har jag lämnat in mikron 2 gånger på reparation trots att det blivit billigare att köpa en ny mikro båda gångerna. Nu måste jag lära mig använda windows 7 istället för windows 2002 som jag haft tidigare, sedan har de tagit bort outlook express och ersatt med window mail. Hm pga. konkurans syfte sade data killen i butiken.
 
Detta är första gången jag skriver ett blogg inlägg, så i fortsättningen kommer jag skriva vad jag tycker om politik, livet och alltings mening.
 
Hade

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela